AkcieKarneval - február 2012
VČS - 18.02.2012
ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku - VČS zo dňa 18.2.2012

ZO SZTP

Odovzdanie vozidla pre Dobrovoľný hasičský zbor

50.výročie ZDŠ

Deň matiek 2012

Medzinárodný deň detí 2012

80. výročie futbalu v Sečovskej Polianke

Výstava ZOSZCH 2012

ZO SZTP - Bardejov 2012

ZO SZTP - DEŇ MATIEK a DEŇ OTCOV - 2013

ZO SZTP - Brigáda v miestnom parku, brigáda pri kostole a fare

Maďasko 2013

Mesiac úcty k starším - október 2013