Rokovania OcZ  
Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva
Rok 2014


07.03.2014 - Zasadnutie obecného zastupiteľstva č. I/2014
                   - miesto: v zasadačke OcÚ v priestoroch budovy MŠ
                   - čas: 18.30 hod.
                   - program nájdete na
Uznesenia z príslušného dňa

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva
Rok 2013

13.12.2013  - Zasadnutie obecného zastupiteľstva č. VIII/2013
                    - miesto: v priestoroch budovy OcÚ
                    - čas: 18.30 hod.
                    - program nájdete na
Uznesenia z príslušného dňa

05.12.2013  - Zasadnutie obecného zastupiteľstva č. VII/2013
                    - miesto : v priestoroch budovy MŠ
                    - čas: 18.30 hod.
                    - program nájdete na
Uznesenia z príslušného dňa 

29.10.2013  - Zasadnutie obecného zastupiteľstva č. VI/2013
                    - miesto: v priestoroch budovy MŠ
                    - čas: 18.30 hod.
                    - program nájdete na
Uznesenia z príslušného dňa


18.10.2013 - Zasadnutie obecného zastupiteľstva č. V/2013
                   - miesto: v priestoroch budovy MŠ
                   - čas: 18.30 hod.
                   - program nájdete na
Uznesenia z príslušného dňa

12.09.2013 - Zasadnutie obecného zastupiteľstva č. IV/2013
                   - miesto: v priestoroch budovy MŠ
                   - čas: 19.00 hod.
                   - program nájdete na Uznesenia z príslušného dňa

27. 06.2013 - Zasadnutie obecného zastupiteľstva č. III/2013
                     - miesto: v priestoroch budovy MŠ
                     - čas: 18.30 hod.
                     - program nájdete na Uznesenia z príslušného dňa


27. 06.2013 - Zasadnutie obecného zastupiteľstva č. II/2013 - pokračovanie
                    - miesto: v priestoroch budovy MŠ
                    - čas:  18.30 hod.
                    - program nájdete na Uznesenia z príslušného dňa

03.06.2013 - Zasadnutie obecného zastupiteľstva č. II/2013
                   - miesto: v priestoroch budovy MŠ
                   - čas:   18,30 hod.
                   - program nájdete na Uznesenia z príslušného dňa

27.03.2013 - Zasadnutie obecného zastupiteľstva
                   - miesto: v zasadačke miestneho kultúrneho domu
                   - čas:  18,30 hod.
                   - program nájdete na
Uznesenia z príslušného dňa

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva
 Rok 2012


14.12.2012 - Zasadnutie obecného zastupiteľstva
                   - miesto: v schválenej rokovacej miestnosti v budove MŠ 
                   - čas: 17,00 hod.
                   - program nájdete na uznesenia  z príslušného dňa

12.10.2012 - Zasadnutie obecného zastupiteľstva
                   - miesto: v zasadačke miestneho kultúrneho strediska
                   - čas: 18,30 hod.
                   - program nájdete na Uznesenia OcZ z príslušného dňa

29.06.2012 - Zasadnutie  obecného zastupiteľstva
                   - miesto: v schválenej rokovacej miestnosti v budove MŠ
                   - čas: 19,00 hod.
                   - program nájdete na Uznesenia OcZ z príslušného dňa

27.05.2012 - Zasadnutie obecného zastupiteľstva
                   - miesto: v zasadačke miestneho kultúrneho domu
                   - čas: 14,00 hod.
                   - program nájdete na Uznesenia OcZ z príslušného dňa

13.04.2012 - Zasadnutie obecného zastupiteľstva
                   - miesto: v zasadačke miestneho kultúrneho domu
                   - čas: 19,00 hod.
                   - program nájdete na Uznesenia OcZ z príslušného dňa

30.03.2012 - Zasadnutie obecného zastupiteľstva
                   - miesto: v zasadačke miestneho kultúrneho domu
                   - čas: 18,45 hod.
                   - program nájdete na Uznesenia OcZ z príslušného dňa

 Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva
 Rok 2011


21.12.2011 - Zasadnutie obecného zastupiteľstva
                   - miesto: v zasadačke miestneho kultúrneho domu
                   - čas: 18.30
                   - program nájdete na Uznesenia OcZ z príslušného dňa

29.9.2011 - Zasadnutie obecného zastupiteľstva
               - miesto: v zasadačke miestneho kultúrneho domu
               - čas: 18.30
               - program nájdete na Uznesenia OcZ z príslušného dňa


23.6.2011 - Zasadnutie obecného zastupiteľstva
               - miesto: v zasadačke miestneho kultúrneho domu
               - čas: 19:30
               - program nájdete na Uznesenia OcZ z príslušného dňa27.5.2011 - Zasadnutie obecného zastupiteľstva
               - miesto: v zasadačke miestneho kultúrneho domu
               - čas: 18:00
               - program a uznesenie nájdete na
Uznesenia OcZ z príslušného dňa8. 03. 2011 - Zasadnutie obecného zastupiteľstva
                
- miesto: v zasadačke miestneho kultúrneho domu
                 - čas: 18:00
                 - program a uznesenie nájdete na Uznesenia OcZ z príslušného dňa11. 02. 2011 - Zasadnutie obecného zastupiteľstva
                   - miesto: v sobášnej sienie OcÚ
                   - čas: 18:00
                   - program a uznesenie nájdete na Uznesenia OcZ z príslušného dňa
                   - video
                   - zmena! Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční
                     v priestoroch kultúrneho domu Sečovská Polianka o 18:0027. 12 .2010 - Slávnostné ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
                   - program a uznesenie nájdete na Uznesenia OcZ z príslušného dňa
                   - video